Přeměna společnosti křížovou fúzí

Úspěšná přeměna společnosti AUTOCONT křížovou fúzí akciové společnosti, konkrétně sloučením s dceřinou společností s právní formou s.r.o., která v důsledku fúze zanikla, za současné změny právní formy nástupnické společnosti z a.s. na s.r.o.