Archiv aktualit

Archiv aktualit

Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele

úterý, 16 únor 2016

Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele se nově týká také advokátů. Novela je z části účinná již dnem vyhlášení, tj. dnem 28. 12. 2015; a ukládá advokátům následující povinnosti: - Uvádět informace o ceně za služby, a to v rámci tzv. obchodních sdělení. Uvedení ceny je podstatnou informací pro spotřebitele spolu s uváděním platebních podmínek a právem na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují. - Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace…

DUNOVSKÁ & PARTNERS ROZŠÍŘILA ŘADY SVÝCH ADVOKÁTŮ

pátek, 22 leden 2016

Od ledna roku 2016 advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS rozšířila svůj tým advokátů o Mgr. Ing. Jana Lorence, který se v rámci kanceláře specializuje zejména na oblast insolvenčního práva, práva obchodního a finančního, včetně práv vyplývajících z cenných papírů. Díky svému ekonomickému vzdělání má Jan praktické znalosti týkající se fungování finančních trhů a bankovnictví. Jan Lorenc před složením advokátních zkoušek působil v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS jako advokátní koncipient.

PF 2016

pátek, 18 prosinec 2015

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři, stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty. Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely. I v letošním roce jsme se rozhodli přispět Sdružení Linka bezpečí (SLB), jejímiž jsme od roku 2012 partnery. SLB pomáhá dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích a při jejich každodenních starostech a problémech. V případě vašeho zájmu, bližší informace týkající se této charitativní organizace naleznete na www.linkabezpeci.cz Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši důvěru…

Od 1. 1. 2016 nová povinnost pro plátce DPH

středa, 16 prosinec 2015

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) je s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH stanovena nová povinnost – povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je nový druh daňového tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení a jeho cílem a smyslem je umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky z veřejného rozpočtu. Sledovaným obdobím, za které je nutno podat kontrolní hlášení, je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované…

Linka bezpečí neziskovkou roku!

pátek, 13 listopad 2015

Česká neziskové organizace - Sdružení Linka bezpečí, se kterou dlouhodobě spolupracujeme v rámci našich pro bono aktivit, zvítězila v prestižní soutěži Neziskovka roku 2015. Sdružení Linka bezpečí získalo jak cenu odborné poroty v kategorii velké organizace, tak cenu veřejnosti. Gratulujeme! Sdružení Linka bezpečí již po dvacet let poskytuje na vysoké odborné úrovni služby telefonické krizové intervence dětem a mladistvým. Linka Bezpečí, je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je zároveň členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

Nejvyšší soud k šikanózním insolvenčním návrhům

středa, 04 listopad 2015

Nejvyšší soud k šikanózním insolvenčním návrhůmNejvyšší soud se rozhodl zareagovat na problematiku tzv. šikanózních insolvenčních návrhů, které podávají věřitelé (ať již skuteční či jen domnělí) pouze ve snaze poškodit jinou osobu, a to zejména tím, že se její jméno po podání návrhu objeví v insolvenčním rejstříku. Nejvyšší soud zařadil do tzv. zelené sbírky rozhodnutí, která obsahuje zásadní rozhodnutí, jejichž závěry by měly být vodítkem pro rozhodování soudů nižších, rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo 1352/2014 z počátku tohoto roku, ve kterém senát trestního kolegia Nejvyššího soudu odmítl jako zjevně neopodstatněné dovolání obviněného, který byl za šikanózní insolvenční návrh odsouzen pro trestné…