Václav Mánek (Mgr., Bc.), koncipient

Václav Mánek pracuje v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS na pozici advokátní koncipienta od roku 2018, v době studia zde působil téměř tří roky jako právní asistent. Promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, dále je absolventem bakalářského studijního programu veřejná správa na CEVRO Institut a absolvoval roční studijní stáž na anglické University of Kent. Václav v rámci své praxe pracoval 7 měsíců v renomované anglické advokátní kanceláří působící v Canterbury v týmu specializujícím se na nemovitosti a 9 měsíců jako asistent v advokátní kanceláři Deloitte Legal, kde se zaměřoval především na správní právo a litigace. V rámci kanceláře se věnuje zejména právu obchodních korporací, insolvenčnímu, správnímu a občanskému. Ve své praxi se zaměřuje také na litigace.

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze