David Urbanec (Mgr.), advokát

Urbanec David Archa.jpg - 348.13 KBDavid Urbanec je partnerem advokátní kanceláře. Svou advokátní praxi začínal v roce 2000 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil od roku 2006 do konce roku 2008 v pozici partnera. V rámci kanceláře je odpovědný za agendu soudních řízení. V této oblasti získal široké spektrum zkušeností mnohaletou praxí při úspěšném zastupování bank, finančních institucí a privátních finančních skupin a obchodních společností v řadě sporů, jejichž hodnota přesahovala stomilionové částky. Jeho expertiza v soudní agendě zahrnuje jak spory před obecnými soudy, vč. Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu, tak spory u zvláštních soudů vč. Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.

David Urbanec se specializuje na oblast finančního práva zahrnující právní poradenství při poskytování různých druhů financování včetně projektového financování developerských projektů, investičního i provozního úvěrování, syndikovaných úvěrů, jakož i alternativních druhů financování formou factoringu či tollingu. Významná oblast jeho praxe je tvořena poradenstvím při realizaci akvizičních a dalších obchodních transakcí, prováděním právních auditů, negociací transakčních podmínek a přípravou odpovídající smluvní dokumentace.

David Urbanec je korespondentem mezinárodní advokátní komory (IBA).

Díky svým zkušenostem je David Urbanec přizýván jako znalec českého práva za účelem poskytování odborných expertíz a posudků pro mezinárodní arbitrážní tribunály jakož i zahraniční soudy aplikující při řešení sporů české právo.

Od roku 2012 je každoročně David Urbanec vybrán referenčním průvodcem The Legal 500 jako doporučený advokát pro oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

David Urbanec je od roku 2016 každoročně jmenován členem I. senátu rozkladové komise při bankovní radě ČNB.

 

Jazykové znalosti: angličtina, ruština, slovenština

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, členství v České advokátní komoře (2000)