Jan Vavřina (Mgr. Ing.), advokát

Vavrina Jan Archa.jpg - 425.83 KBJan Vavřina je partnerem advokátní kanceláře. Svou advokátní praxi začínal v roce 2000 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil od roku 2006 do konce roku 2008 v pozici partnera. Má praktické zkušenosti z celé oblasti obchodního práva. Zaměřuje se na oblast závazkového práva hmotného i procesního. Bohaté zkušenosti získal v oblasti zajištění závazků (směnky, zástavy) a uplatňování nároků z vad a náhrady škody, a to zejména v odvětví informačních systémů (IT) a stavebnictví a dalších technických odvětvích, kde dokáže uplatnit své technické vzdělání a praxi. Jan Vavřina se specializuje na odvětví Nemovitosti, Stavebnictví, Média a Informační technologie.

Jan Vavřina je vedoucím týmu zabývajícího se konkursním a insolvenčním právem. Poskytuje právní poradenství významným bankovním a finančním věřitelům i konkursním a insolvenčním správcům, účastnil se jako zástupce ve věřitelském výboru mnoha konkursů velkých výrobních podniků. 

V roce 2021 byl Jan Vavřina vybrán referenčním průvodcem The Legal 500 jako doporučený advokát pro oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

V oblasti procesního práva uplatňuje práva a hájí postavení klientů advokátní kanceláře u obecných i rozhodčích soudů, a to i v rámci konkursních a exekučních řízení.

 

Jazykové znalosti: angličtina, ruština

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Stavební fakulta ČVUT v Praze, členství v České advokátní komoře (2004)