Ondrej Kvašňovský (Mgr. Bc.), koncipient

Ondrej KvašňovskýOndrej Kvašňovský pracuje v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS na pozici advokátního koncipienta od roku 2020. Absolvoval magisterské studium oboru právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium oboru hospodářská politika a správa na VŠB - Technické Univerzitě v Ostravě. Během studia pracoval jako právní asistent v neziskové organizaci fundačního typu a následně jako paralegal v mezinárodní advokátní kanceláři. V rámci kanceláře se věnuje zejména závazkovému právu, právu obchodních korporací a litigacím. Zabývá se také oblastí bankovnictví a práva kapitálového trhu.

Jazykové znalosti: angličtina, slovenština

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ekonomická fakulta VŠB - Technické Univerzity v Ostravě