Specializace

Bankovnictví & Finance

 • bankovní obchody a transakce zejména financování - úvěry, factoring, leasing, tolling, MBO
 • finanční operace a restrukturalizace, bankovní
  a finanční regulace a dohled

Soudní spory & Rozhodčí řízení

 • procesní strategie, vymáhání pohledávek, spory
  o náhradu škody
 • insolvenční návrhy, insolvenční spory, správní žaloby
 • rozhodčí řízení

Fúze & Akvizice

 • akvizice a prodeje společností a aktiv, due diligence
 • příprava výběrových řízení, korporátní restrukturalizace

IT, Duševní vlastnictví, Média

 • dodávky, licence, implementace a údržba software
  a hardware
 • práva k nehmotným statkům, ochranné známky, patenty, domény
 • projekty v oblasti televize a rádia
 

Insolvence & Finanční restrukturalizace

 • rizikové úvěry a restrukturalizace úvěrových vztahů
 • insolvenční řízení, přihlášky, incidenční spory
 • vymáhání pohledávek, realizace zajištění

Korporátní právo,
Obchodní vztahy

 • korporátní transakce a změny, zakládání
  a správa společností, compliance
 • cenné papíry, dodávky technologií

Nemovitosti

 • transakce s nemovitostmi
 • developerské a stavební projekty
 • smlouvy o výstavbě a inženýringu, pozemkové restituce