Nemovitosti

  • převody nemovitostí
  • developerské a stavební projekty
  • smlouvy o výstavbě a inženýringu
  • předkupní práva, zástavní práva a věcná břemena
  • pronájem nemovitostí
  • pozemkové restituce
  • řízení před katastrem nemovitostí, rešerše v katastru nemovitostí

Advokáti kanceláře mohou nabídnout široké praktické zkušenosti při poskytování právního poradenství, jež se týká jakýchkoli dispozic s nemovitým majetkem - koupě a prodej nemovitostí (budov i pozemků), vklady do obchodních korporací, předkupní práva, věcná břemena, zástavní práva, výstavby nemovitostí apod. 

Samozřejmostí při zastupování klientů v procesu akvizic nemovitostí je due diligence nabývaného majetku, a to zejména z hlediska nezpochybnitelnosti právních titulů převádějící osoby (rešerše dokumentů v katastru nemovitostí), ale i dalších právních vztahů, případně územně právní situace, v níž se nemovitost nachází. Kompletní servis při akvizicích nemovitostí dále zahrnuje asistenci při procesu vypořádání kupní ceny, a to podle výše a charakteru akvizice a přání klientů formou bankovních záruk, akreditivů, zvláštních vázaných účtů či úschovy u advokáta nebo notáře nebo jinými nestandardními způsoby řešení vyrovnání kupní ceny nemovitostí.

Kancelář má bohatou expertizu v oblasti pozemkových restitucí.

Reference v oblasti Nemovitostí