Soudní spory & Rozhodčí řízení

  • spory z obchodních kontraktů, stavební reklamace
  • směnečné spory
  • spory z investic
  • spory z IT projektů
  • akcionářské spory
  • zastupování v insolvenčních řízeních a sporech vyvolaných insolvencí
  • řízení před rozhodčími orgány 
  • vymáhání pohledávek
  • mimosoudní řešení sporů
  • spory s orgány veřejné moci

Advokáti advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS mají dlouhodobé zkušenosti získané při zastupování klientů ve sporech týkajících se peněžitých pohledávek, sporech ze směnek, sporech o určení neplatnosti uzavřených smluv, sporech o určení neplatnosti usnesení valných hromad společností, sporech o náhradu škody a sporech nekalosoutěžních.

Vzhledem ke specializaci v oblasti insolvenčního práva mohou naši advokáti nabídnout klientům rovněž jejich zastupování v konkursních a insolvenčních řízeních i sporech vyvolaných konkursem a/nebo insolvencí a všech řízeních s insolvencí spojených včetně aktivního zastoupení klientů ve věřitelských orgánech. 

Jednotlivé soudní spory jsou vždy vedeny ve snaze o maximálně efektivní řešení problému klienta a minimalizaci negativních dopadů na jeho podnikatelskou činnost či jeho osobní status. Praktické zkušenosti členů advokátní kanceláře s předchozím vedením stovek sporů zaručují vysokou profesionální úroveň jejich vystupování a značnou míru úspěšnosti ve sporu.

Advokáti kanceláře jsou pro svou kvalifikaci a zkušenosti žádáni, aby jako znalci českého práva poskytovali svá odborná stanoviska zahraničním soudům, popř. rozhodcům v mezinárodních arbitrážích.

Reference v oblasti Soudní spory & Rozhodčí řízení