Archiv aktualit

Archiv aktualit

Bankovní rada opětovně jmenovala Mgr. Davida Urbance členem rozkladové komise ČNB

čtvrtek, 29 listopad 2018

Bankovní rada již potřetí za sebou jmenovala Mgr. Davida Urbance na další roční období členem rozkladové komise České národní banky. Rozkladová komise je poradním orgánem pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správních řízeních - komise projednává zejména rozklady proti rozhodnutí ČNB, překládá bankovní radě návrhy, vyjádření či vyhovuje právní stanoviska. Členy rozkladové komise se stávají přední odborníci v oblasti práva a ekonomie. 

Odborná prezentace pro ČSOB a.s. na téma akviziční financování

pátek, 21 září 2018

Advokáti kanceláře JUDr. Aleš Hradil a JUDr. Barbora Simon Dunovská prezentovali pracovníkům ČSOB a.s. vybrané právní otázky akvizičního financování banky, zejména zprávu o právní prověrce cílové společnosti, kapacitní posudky, problematiku finanční asistence, vypořádání transakcí M&A, přímé zápisy do obchodního rejstříku a problematiku tzv. poakvizičních fúzí.

Kolize doménového jména a ochranné známky

úterý, 14 srpen 2018

S narůstajícím počtem uživatelů Internetu se zvyšuje význam doménového jména coby identifikátoru, jehož prostřednictvím se subjekty v prostředí Internetu prezentují, v případě komerčních subjektů vchází do povědomí svých potenciálních zákazníků a potažmo realizují své podnikatelské aktivity. Základní funkci doménového jména lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako slovní reprezentaci číselné IP adresy. V případě doménového jména jsou však zvláště v komerčním prostředí z pohledu uživatelů Internetu mnohem signifikantnější jeho role propagační a soutěžní a doménové jméno samo o sobě se pak leckdy stává komoditou, jejíž hodnota dalece převyšuje cenu, kterou má doménovým jménem prezentovaný obsah. Ruku v ruce s tím, jak se…

Přeměna společnosti křížovou fúzí

středa, 01 srpen 2018

Úspěšná přeměna společnosti AUTOCONT křížovou fúzí up-stream fúze a současná změna právní formy nástupnické společnosti z a.s. na s.r.o.