Úspěch ve sporu z islandských dluhopisů

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS pro oblast Soudní spory & Rozhodčí řízení úspěšně zastupoval společnosti ze skupiny významného českého bankovního domu v řízení proti žalobě, kterou byl uplatněn nárok v souvislosti s tzv. islandskými dluhopisy a krachem islandských bank v roce 2008. Žalobce investoval do dluhopisů islandské banky Kaupthing na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů a domáhal se s tím související tvrzené škody. Poradenství zahrnovalo komplexní zastupování klienta v celém řízení zahájeném v roce 2018 včetně analýzy související dokumentace, jakož i příčin islandské krize a její předvídatelnosti. Žaloba byla zamítnuta první instancí a tento rozsudek byl následně potvrzen soudem odvolacím. Tým DUNOVSKÁ & PARTNERS vedl partner David Urbanec ve spolupráci s kolegou Alešem Hradilem.