Zastoupení ARICOMA Group a.s. v akvizičním procesu

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS pro oblast Fúze & Akvizice poskytl společnosti Aricoma Group a.s. kompletní právní poradenství v procesu akvizice dvou společností (SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. a ALOE spol. s r.o.), české softwarové vývojáře specializující se na vývoj softwaru na zakázku pro státní správu (program AVISme) s více jak 80 IT experty. Poradenství zahrnovalo komplexní zastupování klienta v celém nákupním procesu, včetně provedení právního due diligence obou společností, negociaci veškeré transakční dokumentace, včetně asistence při vypořádání a další související právní služby. Tým DUNOVSKÁ & PARTNERS vedl David Urbanec s Jindřichem Bušou ve spolupráci s Markétou Koláříkovou.