Archiv aktualit

Archiv aktualit

Novinky v dani z nabytí nemovité věci

středa, 26 říjen 2016

Dne 1. 11. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela přináší výrazné změny do režimu platby daně z nabytí nemovité věci. Nejvýraznější změnou je, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nově vždy nabyvatel, přičemž stranám transakce není umožněno sjednat si ve smlouvě odlišný režim. Pro připomenutí uvádíme, že dle stávající úpravy byl poplatníkem daně prodávající s tím, že se strany mohly domluvit jinak. Novela v této souvislosti dále odstraňuje institut ručení za zaplacení daně protistranou. Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného nového znění…

Běh pro dobrou věc

úterý, 27 září 2016

Poté, co v květnu advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS postavila z řad svých právníků a zaměstnanců dva štafetové týmy v Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary a svou aktivní účastí podpořila neziskovou organizaci Linka bezpečí, se kterou dlouhodobě spolupracuje v rámci pro bono aktivit, se v září zástupci kanceláře zapojili do další sportovně - charitativní akce - Teribear hýbe Prahou a naběhanými kilometry přispěli na konto Nadace Terezy Maxové dětem. 

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

středa, 17 srpen 2016

Dne 5. 8. 2016 ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který s účinností od 1. 12. 2016 nahradí stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Mezi proklamované cíle nového zákona o spotřebitelském úvěru patří: -posílení ochrany spotřebitele; -zvýšení důvěryhodnosti poskytovatelů úvěrových služeb; a -sjednocení úpravy úvěrů poskytovaných spotřebitelům (tzv. úvěrů spotřebitelských v užším smyslu a úvěrů na bydlení – tzv. hypotečních úvěrů). Zákon o spotřebitelském úvěru přináší změny zejména ve věci předčasného splacení úvěrů, když spotřebitel bude oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru, a pro případ takového…

Kancelář byla opět doporučena referenčním průvodcem právních firem Legal 500

úterý, 19 duben 2016

Referenční průvodce právních firem Legal 500 (edice Evropa, Střední východ & Afrika) již popáté vyhodnotil naši advokátní kancelář jako jednu z vedoucích právních firem v České republice pro oblast Bankovnictví, finance a kapitálové trhy. Toto ocenění získáváme pravidelně již od roku 2012 a věříme, že si i v budoucnu udržíme vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb. Legal 500 zároveň vybral partnery kanceláře, Barboru Simon Dunovskou a Davida Urbance, jako doporučené právníky pro tuto právní oblast. Více informací o Legal 500 a text o kanceláři naleznete na následujícím odkazu: http://www.legal500.com/firms/14791/19501

Převody podílů v s.r.o.

středa, 23 březen 2016

Převody podílů v s.r.o. Jednou v praxi sporných otázek, kterou sebou přinesla rekodifikace českého soukromého práva, byla otázka formy souhlasu valné hromady společnosti s ručením omezeným s převodem podílu na osobu, která není společníkem. Zatímco dřívější obchodní zákoník ve svém § 141 výslovně stanovil, že o takovém rozhodnutí musí být sepsán notářský zápis, tak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) tuto úpravu nepřevzal a pouze v § 172 obecně stanoví, že veřejnou listinou musí být osvědčena ta rozhodnutí, v jejichž důsledku se mění společenská smlouva. Až do konce roku 2015 byla nejednotná praxe rejstříkových soudů při…