Zastoupení ARICOMA Group a.s. v procesu M&A transakce

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS pro oblast Fúze & Akvizice poskytl klientovi ARICOMA Group a.s. komplexní právní poradenství v souvislosti s nákupem částí závodu dceřiné společnosti klienta od společnosti Sabris CZ s.r.o.

Sabris CZ je inovativní IT firma, která je dlouholetým certifikovaným partnerem SAP a poskytuje služby systémového integrátora a služby dlouhodobého charakteru prostřednictvím vícejazyčného support centra a centra sdílených služeb. Poradenství zahrnovalo komplexní zastupování klienta v celém nákupním procesu, který probíhal postupně ve více fázích, včetně provedení due diligence a přípravy a realizace převodních smluv. Tým DUNOVSKÁ & PARTNERS vedli Aleš Hradil a David Urbanec a ve spolupráci s kolegyní Markétou Koláříkovou.