Archiv aktualit

Archiv aktualit

Zastoupení Aricoma Group a.s. v procesu M&A transakce

pondělí, 30 leden 2023

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS pro oblast Fúze & Akvizice poskytl klientovi Aricoma Group a.s. komplexní právní poradenství v souvislosti s nákupem částí závodu dceřiné společnosti klienta od společnosti Sabris CZ s.r.o. Sabris CZ je inovativní IT firma, která je dlouholetým certifikovaným partnerem SAP a poskytuje služby systémového integrátora a služby dlouhodobého charakteru prostřednictvím vícejazyčného support centra a centra sdílených služeb. Poradenství zahrnovalo komplexní zastupování klienta v celém nákupním procesu, který probíhal postupně ve více fázích, včetně provedení due diligence a přípravy a realizace převodních smluv. Tým DUNOVSKÁ & PARTNERS vedli Aleš Hradil a David Urbanec a ve spolupráci…

Aleš Hradil junior partnerem DUNOVSKÁ & PARTNERS

středa, 18 leden 2023

S radostí oznamujeme, že náš kolega advokát Aleš Hradil byl jmenován junior partnerem kanceláře. Aleš je cenným členem týmu od 2014 a v rámci kanceláře se věnuje zejména oblastem Restrukturalizace & Insolvence, Bankovnictví & Finance a oblasti M&A včetně akvizičního financování. Aleš se dále věnuje i řešení sporů, ve kterých zastupuje především bankovní domy ve sporech vyplývajících z úvěrových smluv.

PF 2023

pondělí, 02 leden 2023

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši důvěru a spolupráci s námi a popřáli Vám klidné vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2023. Stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty. Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely. Barbora Simon Dunovská, David Urbanec a Jan Vavřina

Bankovní rada opětovně jmenovala Mgr. Davida Urbance členem rozkladové komise ČNB

středa, 21 prosinec 2022

Bankovní rada již posedmé za sebou jmenovala Mgr. Davida Urbance na další roční období členem rozkladové komise České národní banky. Rozkladová komise je poradním orgánem pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správních řízení - komise projednává zejména rozklady proti rozhodnutí ČNB, překládá bankovní radě návrhy, vyjádření či vyhovuje právní stanoviska. Členy rozkladové komise se stávají přední odborníci v oblasti práva a ekonomie.

Úspěšné zastoupení Odyssey 44 v souvislosti s financováním akvizice

čtvrtek, 13 říjen 2022

Právní poradenství investiční společnost Odyssey 44 v souvislosti s akvizičním financováním transakce ve skupině Packeta, která vlastní přední logisticko-technologickou společnost Zásilkovna s.r.o. Strukturování akvizice a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace pro financování nákupu majetkové účasti, nastavení corporate governance a vedlejších dohod společníků.

Úspěšné zastoupení ČSOB ve významném sporu

čtvrtek, 08 září 2022

Byli jsme úspěšní v zastupování ČSOB ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství. Nejvyšší soud ČR již v minulosti rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. V návaznosti na to byl spor vyřešen v červnu 2022 uzavřením smíru, jehož obsahem nejenže nebyla povinnost ČSOB k úhradě jakékoliv částky, ale obsahem naopak byl závazek státu uhradit ČSOB částku odpovídající nemalým nákladům řízení za předchozí stupně soudního řízení. Vedoucím našeho týmu byl David Urbanec ve spolupráci s Alešem Hradilem.