Archiv aktualit

Archiv aktualit

Úspěšné zastoupení Odyssey 44 v souvislosti s financováním akvizice

čtvrtek, 13 říjen 2022

Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS zastupovala investiční společnost Odyssey 44 v souvislosti s akvizičním financováním transakce ve skupině Packeta, která vlastní přední logisticko-technologickou společnost Zásilkovna s.r.o. a provozuje stejnojmennou doručovací službu. Právní asistence spočívala ve vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace pro financování nákupu majetkové účasti ve skupině Packeta. Vedoucím týmu DUNOVSKÁ & PARTNERS byl David Urbanec ve spolupráci s Markétou Koláříkovou.

Úspěšné zastoupení ČSOB ve významném sporu

čtvrtek, 08 září 2022

Byli jsme úspěšní v zastupování ČSOB ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství. Nejvyšší soud ČR již v minulosti rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. V návaznosti na to byl spor vyřešen v červnu 2022 uzavřením smíru, jehož obsahem nejenže nebyla povinnost ČSOB k úhradě jakékoliv částky, ale obsahem naopak byl závazek státu uhradit ČSOB částku odpovídající nemalým nákladům řízení za předchozí stupně soudního řízení. Vedoucím našeho týmu byl David Urbanec ve spolupráci s Alešem Hradilem.

Úspěch při zastupování ČSOB Factoring, a.s v řízení u Nejvyššího soudu ČR

středa, 01 červen 2022

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS byl úspěšný při zastupování ČSOB Factoring, a.s („Klient“) v řízení u Nejvyššího soudu ČR, němž protistrana požadovala po Klientovi částku přesahující 38 milionů Kč. Soudní spor, v němž kancelář obhájila platnost rozvazovací doložky sjednané ve faktoringové smlouvě, byl veden od roku 2006. Případ byl komplikovaný i tím, že původním žalobcem byl konkurzní správce, který domnělou pohledávku za Klientem zpeněžil ve veřejné dražbě a tato pohledávka byla opakovaně postupována na zahraniční subjekty. Kancelář využila svých bohatých procesních zkušeností a dosáhla toho, že žalobce se sídlem na Britských Panenských ostrovech složil jistotu na náhradu nákladů soudního…

Kancelář byla pojedenácté v pořadí oceněna referenčním průvodcem právních firem The Legal 500

úterý, 12 duben 2022

Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS byla opět vyhlášena a doporučena referenčním průvodcem právních firem The Legal 500, edice Evropa, Střední východ & Afrika 2022, jako jedna z vedoucích firem v České republice pro oblast Bankovnictví, Finance a Kapitálové trhy. Toto ocenění za vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, kancelář získala již pojedenácté v řadě, oceňována je od roku 2012. The Legal 500 zároveň vybral naše partnery, JUDr. Barboru Simon Dunovskou, Mgr. Davida Urbance a Mgr. Ing. Jana Vavřinu, jako doporučované právníky pro tuto oblast. Více informací o The Legal 500 a o ocenění kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS naleznete na následujícím odkazu: …

Zastupování skupiny SPORTISIMO při vyjednávání a uzavírání úvěrové a související zajišťovací dokumentace

úterý, 29 březen 2022

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS zastupoval předního prodejce sportovního oblečení při vyjednávání a uzavírání úvěrové a související zajišťovací dokumentace. Hodnota transakce činila přes 3 mld. Kč a úvěr poskytl pětičlenný bankovní klub na vybudování jednoho z nejmodernějších a největších skladů v České republice. Transakce měla i zahraniční přesah na Slovensko a advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS zajištovala její realizaci rovněž na Slovensku.

Úspěch při zastupování ČSOB u Nejvyššího soudu ČR

čtvrtek, 20 leden 2022

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS byl úspěšný při zastupování ČSOB v řízení u Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 28 Cdo 2819/2021, tj. ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství v souvislosti s přijetím plnění na základě rozhodnutí soudu, které bylo následně zrušeno. Nejvyšší soud ČR rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v napadeném rozsahu, tj. v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. Vedoucím týmu DUNOVSKÁ & PARTNERS byl David Urbanec ve spolupráci s Alešem Hradilem.