Archiv aktualit

Archiv aktualit

Úspěch při zastupování ČSOB Factoring, a.s v řízení u Nejvyššího soudu ČR

středa, 01 červen 2022

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS byl úspěšný při zastupování ČSOB Factoring, a.s („Klient“) v řízení u Nejvyššího soudu ČR, němž protistrana požadovala po Klientovi částku přesahující 38 milionů Kč. Soudní spor, v němž kancelář obhájila platnost rozvazovací doložky sjednané ve faktoringové smlouvě, byl veden od roku 2006. Případ byl komplikovaný i tím, že původním žalobcem byl konkurzní správce, který domnělou pohledávku za Klientem zpeněžil ve veřejné dražbě a tato pohledávka byla opakovaně postupována na zahraniční subjekty. Kancelář využila svých bohatých procesních zkušeností a dosáhla toho, že žalobce se sídlem na Britských Panenských ostrovech složil jistotu na náhradu nákladů soudního…

Kancelář byla pojedenácté v pořadí oceněna referenčním průvodcem právních firem The Legal 500

úterý, 12 duben 2022

Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS byla opět vyhlášena a doporučena referenčním průvodcem právních firem The Legal 500, edice Evropa, Střední východ & Afrika 2022, jako jedna z vedoucích firem v České republice pro oblast Bankovnictví, Finance a Kapitálové trhy. Toto ocenění za vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, kancelář získala již pojedenácté v řadě, oceňována je od roku 2012. The Legal 500 zároveň vybral naše partnery, JUDr. Barboru Simon Dunovskou, Mgr. Davida Urbance a Mgr. Ing. Jana Vavřinu, jako doporučované právníky pro tuto oblast. Více informací o The Legal 500 a o ocenění kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS naleznete na následujícím odkazu: …

Zastupování skupiny SPORTISIMO při vyjednávání a uzavírání úvěrové a související zajišťovací dokumentace

úterý, 29 březen 2022

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS zastupoval předního prodejce sportovního oblečení při vyjednávání a uzavírání úvěrové a související zajišťovací dokumentace. Hodnota transakce činila přes 3 mld. Kč a úvěr poskytl pětičlenný bankovní klub na vybudování jednoho z nejmodernějších a největších skladů v České republice. Transakce měla i zahraniční přesah na Slovensko a advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS zajištovala její realizaci rovněž na Slovensku.

Úspěch při zastupování ČSOB u Nejvyššího soudu ČR

čtvrtek, 20 leden 2022

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS byl úspěšný při zastupování ČSOB v řízení u Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 28 Cdo 2819/2021, tj. ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství v souvislosti s přijetím plnění na základě rozhodnutí soudu, které bylo následně zrušeno. Nejvyšší soud ČR rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v napadeném rozsahu, tj. v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. Vedoucím týmu DUNOVSKÁ & PARTNERS byl David Urbanec ve spolupráci s Alešem Hradilem.

Bankovní rada opětovně jmenovala Mgr. Davida Urbance členem rozkladové komise ČNB

pondělí, 03 leden 2022

Bankovní rada již pošesté za sebou jmenovala Mgr. Davida Urbance na další roční období členem rozkladové komise České národní banky. Rozkladová komise je poradním orgánem pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správních řízení - komise projednává zejména rozklady proti rozhodnutí ČNB, překládá bankovní radě návrhy, vyjádření či vyhovuje právní stanoviska. Členy rozkladové komise se stávají přední odborníci v oblasti práva a ekonomie.

PF 2022

úterý, 28 prosinec 2021

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši důvěru a spolupráci s námi a popřáli Vám klidné vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2022. Stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty. Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely. Barbora Simon Dunovská, David Urbanec a Jan Vavřina.