Archiv aktualit

Archiv aktualit

Sekuritizace z pohledu nové legislativy

pondělí, 05 únor 2018

Z hlediska strukturovaného financování je sekuritizace technikou spočívající v převodu aktiv na účelově zřízenou entitu (dále jako "SPV") a emisi jejích dluhopisů, kdy je výnos investorů vázán na cash-flow z podkladových aktiv. V evropském kontextu se jedná primárně o transakce či systémy transakcí, které rozkládají úvěrové riziko související s jednou či více expozic do tranší, kdy jednotlivá cash-flow v rámci transakce či systému transakcí závisejí na výkonnosti podkladového aktiva a kdy seniority jednotlivých tranší určuje rozložení ztrát po dobu trvání transakce mezi investory. více Dokumenty ke stažení

Očekávané změny v úpravě distribuce pojištění

pondělí, 29 leden 2018

Vývoj trhu životního i neživotního pojištění prochází neustálými změnami, které jsou v posledních letech zejména v oblasti legislativy. Nedávné velké turbulence jsou spojeny zejména s novelizací zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která implementovala evropské standardy pojišťovacího trhu ukotvené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (dále jako "Solvency II"), a na to navazující sadou implementačních technických standardů (dále jako "ITS") vypracovaných Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jako "EIOPA"). více Dokumenty ke stažení

DUNOVSKÁ & PARTNERS zastupuje významného leadera ...

úterý, 16 leden 2018

DUNOVSKÁ & PARTNERS poskytuje právní poradenství v podnikatelských aktivitách v ČR světovému leaderovi v poskytování IT technologií pro kulturní a sportovní akce společnosti Intellitix Limited UK.

Návrh zákona o platebním styku

pondělí, 08 leden 2018

Po poslední změně zákona o platebním styku novelou s účinností od 1. března 2017, jež zavedla mimo jiné například základní platební účet a novou pravomoc Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, dochází důsledkem transpoziční povinnosti vůči sekundárnímu právu Evropské unie k ukotvení změn v souvislosti se směrnicí o platebních službách na vnitřním trhu, 2015/2366 ("PSD2"), které budou promítnuty do nového zákona o platebním styku ("zákon"), a který byl dne 15.9.2017 doručen do Senátu ČR v rámci další fáze legislativního procesu. více Dokumenty ke stažení

PF 2018

středa, 27 prosinec 2017

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři, rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši důvěru a spolupráci s námi a popřáli vám klidné vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2018. Stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty. Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely. Barbora Simon Dunovská David Urbanec Jan Vavřina

Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS spolupracovala na publikaci 1. vydání lucemburské publikace "Private Life Insurance"

úterý, 12 prosinec 2017

Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS spolupracovala na publikaci 1. vydání lucemburské publikace "Private Life Insurance" - První praktický nástroj pro profesionály působící na trhu životního pojištění, a to článkem "Life Insurance and Its Distribution in the Czech Republic" (Životní pojištění a jeho distribuce v České republice).