PF 2024

Vážení přátelé, klienti a obchodní partneři,

děkujeme vám za vaši dosavadní důvěru a spolupráci a přejeme vám, aby rok 2024 přinesl štěstí, úspěch a naplnění jak v osobním, tak i profesním životě. Těšíme se, že i v roce 2024 vám budeme moci asistovat při realizaci vašich nových projektů, úkolů a cílů.

Šťastný nový rok!

Barbora Simon Dunovská, David Urbanec a Jan Vavřina