Archiv aktualit

Archiv aktualit

Preventivní opatření - COVID-19

pondělí, 16 březen 2020

Vážení přátelé, v souvislosti se šířením COVID-19 zavádíme od 16.03.2020 preventivní opatření s cílem eliminovat rizika šíření virové nákazy. Naše kancelář zůstává v provozu a poskytujeme nadále klientům právní služby v neomezeném rozsahu, jak jste zvyklí. Většina našich právníků však pracuje z domova a je Vám k dispozici prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu. V případě, že nemáte k dispozici mobilní kontakt na Vašeho právníka, prosíme, kontaktujte naši recepci na telefonním čísle +420 221 774 000 nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Pokud se provozu Vaší společnosti a Vašich zaměstnanců dotkla vládou přijatá opatření a potřebujete právní pomoc, rádi Vám poradíme. Děkujeme…

Bankovní rada opětovně jmenovala Mgr. Davida Urbance členem rozkladové komise ČNB

pondělí, 02 březen 2020

Bankovní rada již počtvrté za sebou jmenovala Mgr. Davida Urbance na další roční období členem rozkladové komise České národní banky. Rozkladová komise je poradním orgánem pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správních řízeních - komise projednává zejména rozklady proti rozhodnutí ČNB, překládá bankovní radě návrhy, vyjádření či vyhovuje právní stanoviska. Členy rozkladové komise se stávají přední odborníci v oblasti práva a ekonomie.

Valná hromada ve světle novely ZOK

čtvrtek, 27 únor 2020

Valná hromada jako nejvyšší orgán kapitálové obchodní společnosti je ústředním místem, na kterém společníci (akcionáři) vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti, a to především ve formě hlasování. V souvislosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), dochází s účinností od 1. 1. 2021 k mnohým změnám při svolávání a průběhu valných hromad akciových společností. Cílem tohoto článku je upozornit na změny, které se mohou dotknout zavedených postupů zejména akciových společností při svolávání valných hromad a při hlasování na těchto valných hromadách. Svolání a pozvánka na valnou hromadu…

Vývoj pojmu "část závodu" v roce 2019

čtvrtek, 16 leden 2020

Podle doposud platného a účinného znění ust. § 190 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), vymezujícího působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným[1], spadá do působnosti valné hromady mimo jiné i schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Právě přístup k výkladu pojmu „část závodu“, jehož dispozice spočívající v převodu nebo zastavení podléhají schválení valnou hromadou společnosti s ručením omezeným, doznal v …

PF 2020

pátek, 03 leden 2020

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři, rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši důvěru a spolupráci s námi a popřáli vám klidné vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2020. Stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty. Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely. Barbora Simon Dunovská , David Urbanec a Jan Vavřina