Archiv aktualit

Archiv aktualit

PF 2023

pondělí, 02 leden 2023

Milí přátelé, klienti a obchodní partneři, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši důvěru a spolupráci s námi a popřáli Vám klidné vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2023. Stejně jako v loňském roce se i letos naše advokátní kancelář rozhodla rozesílat svá novoroční přání prostřednictvím elektronické pošty. Ušetřené finanční prostředky spojené s náklady na výrobu novoročenek, poštovné a ostatní poplatky věnujeme na charitativní účely. Barbora Simon Dunovská, David Urbanec a Jan Vavřina

Bankovní rada opětovně jmenovala Mgr. Davida Urbance členem rozkladové komise ČNB

středa, 21 prosinec 2022

Bankovní rada již posedmé za sebou jmenovala Mgr. Davida Urbance na další roční období členem rozkladové komise České národní banky. Rozkladová komise je poradním orgánem pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správních řízení - komise projednává zejména rozklady proti rozhodnutí ČNB, překládá bankovní radě návrhy, vyjádření či vyhovuje právní stanoviska. Členy rozkladové komise se stávají přední odborníci v oblasti práva a ekonomie.

Úspěšné zastoupení Odyssey 44 v souvislosti s financováním akvizice

čtvrtek, 13 říjen 2022

Právní poradenství investiční společnost Odyssey 44 v souvislosti s akvizičním financováním transakce ve skupině Packeta, která vlastní přední logisticko-technologickou společnost Zásilkovna s.r.o. Strukturování akvizice a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace pro financování nákupu majetkové účasti, nastavení corporate governance a vedlejších dohod společníků.

Úspěšné zastoupení ČSOB ve významném sporu

čtvrtek, 08 září 2022

Byli jsme úspěšní v zastupování ČSOB ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství. Nejvyšší soud ČR již v minulosti rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. V návaznosti na to byl spor vyřešen v červnu 2022 uzavřením smíru, jehož obsahem nejenže nebyla povinnost ČSOB k úhradě jakékoliv částky, ale obsahem naopak byl závazek státu uhradit ČSOB částku odpovídající nemalým nákladům řízení za předchozí stupně soudního řízení. Vedoucím našeho týmu byl David Urbanec ve spolupráci s Alešem Hradilem.

Úspěch při zastupování ČSOB Factoring, a.s v řízení u Nejvyššího soudu ČR

středa, 01 červen 2022

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS byl úspěšný při zastupování ČSOB Factoring, a.s („Klient“) v řízení u Nejvyššího soudu ČR, němž protistrana požadovala po Klientovi částku přesahující 38 milionů Kč. Soudní spor, v němž kancelář obhájila platnost rozvazovací doložky sjednané ve faktoringové smlouvě, byl veden od roku 2006. Případ byl komplikovaný i tím, že původním žalobcem byl konkurzní správce, který domnělou pohledávku za Klientem zpeněžil ve veřejné dražbě a tato pohledávka byla opakovaně postupována na zahraniční subjekty. Kancelář využila svých bohatých procesních zkušeností a dosáhla toho, že žalobce se sídlem na Britských Panenských ostrovech složil jistotu na náhradu nákladů soudního…

Kancelář byla pojedenácté v pořadí oceněna referenčním průvodcem právních firem The Legal 500

úterý, 12 duben 2022

Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS byla opět vyhlášena a doporučena referenčním průvodcem právních firem The Legal 500, edice Evropa, Střední východ & Afrika 2022, jako jedna z vedoucích firem v České republice pro oblast Bankovnictví, Finance a Kapitálové trhy. Toto ocenění za vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, kancelář získala již pojedenácté v řadě, oceňována je od roku 2012. The Legal 500 zároveň vybral naše partnery, JUDr. Barboru Simon Dunovskou, Mgr. Davida Urbance a Mgr. Ing. Jana Vavřinu, jako doporučované právníky pro tuto oblast. Více informací o The Legal 500 a o ocenění kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS naleznete na následujícím odkazu: …