Aleš Hradil (JUDr.), advokát

Aleš Hradil pracuje v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS od roku 2014, od roku 2018 je advokátem. V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze (Mgr.), kde v roce 2016 úspěšně absolvoval i státní rigorózní zkoušku (JUDr.). V průběhu svého studia místopředsedou akademického senátu PF UK v Praze. V roce 2015 byl jmenován do rozkladové komise ministerstva financí. 

V rámci kanceláře se věnuje zejména restrukturalizacím úvěrových angažovaností, insolvenčnímu právu, bankovnictví a agendě M&A včetně akvizičního financování. Aleš Hradil se dále věnuje i litigacím, kde zastupuje především bankovní domy ve sporech o plnění úvěrových angažovaností a ve sporech souvisejících se zajištěním úvěrových angažovaností.

 

Jazykové znalosti: angličtina

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze