Sociální odpovědnost

I při své náročné práci nezapomínáme na skutečnost, že svět není jen místo, kde se všichni mají dobře a uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost vůči potřebným osobám, společnosti obecně i životnímu prostředí.

Pro bono


Bezplatné právní poradenství považujeme za důležitou součást naší praxe a jsme rádi, že se můžeme podílet na pomoci společnostem i jednotlivcům, kteří mají obtížný přístup ke kvalitním právním službám.

Linka bezpečíKancelář v rámci svých pro bono aktivit převzala s účinností od 1. ledna 2013 bezplatné právní poradenství pro Linku bezpečí, z.s. a stala se tak výhradním právním poradcem pro veškeré jeho aktivity. Jak vyplývá ze samotného názvu organizace, Spolek byl založen za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Spolek je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International.

www.linkabezpeci.cz

"Velice si vážíme toho, že si Linka bezpečí, z.s. vybrala naši kancelář ke spolupráci v oblasti právních služeb a máme radost ze skutečnosti, že budeme moci uplatnit naši praxi a zkušenosti při právní asistenci Lince bezpečí, z.s. a tím se podílet na pomoci dětem v nelehkých životních situacích, které pomoc nutně potřebují. Profese advokáta není často spojována se soucitem a porozuměním, tím spíš je pro nás důležité, že touto cestou máme možnost tyto pocity zprostředkovaně projevit. Pevně věříme, že naše spolupráce bude pro Linku bezpečí, z.s. přínosem a pro tým naší kanceláře radostí," říká JUDr. Barbora Simon Dunovská, managing partnerka advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.


Dobročinnost


Členové kanceláře pravidelně přispívají nadacím, dobročinným a jiným organizacím na podporu a rozvoj dětských domovů, postižených dětí a osob se zdravotními problémy a přispívají na zmírnění následků živelných katastrof.

Finanční dary poskytujeme organizacím, jako jsou např. Člověk v tísni (přispěli jsme mj. na pomoc lidí postižených povodněmi či zemětřesením na Haiti, zakoupili jsme studnu v Afghánistánu), SOS Dětské vesničky, Fond ohrožených dětí, Nadace Naše dítě, Zdravotní klaun či Asociace pomáhající lidem s autismem.

Díky naší pomoci mohou děti v  rumunských vesnicích používat ve školách počítače a rozvíjet tak své schopnosti.