Hodnoty & Priority

Naše hodnoty a priority nás motivují a vedou k inovativním myšlenkám, kvalitnějším vztahům s klienty a větší efektivitě.

Každý klient je jedinečný

Každý klient je pro nás nejdůležitější. Vy i Vaše kauzy a potřeby jsou jedinečné. Při poskytování právních služeb máme Vaše rozdílné potřeby a priority vždy na zřeteli. Návrhy řešení pro Vás jsou vždy výsledkem našeho trvalého úsilí o dosažení nejlepšího výsledku odpovídajícího Vašim potřebám i okolnostem případu.

Kancelář je bankovními klienty angažována zejména v případech, jež nejsou standardní, nejsou dostatečně řešeny soudní judikaturou a/nebo vyžadují inovativní přístup. Proto se při zpracování zadání nespoléháme na standardizovanou univerzální dokumentaci ani na vzory vypracované pod vlivem zahraničních právních úprav, ale koncentrujeme se na specifika posuzovaného případu, Vaše potřeby, jakož i prosaditelnost zvoleného řešení a jeho právní úpravy v obchodní praxi i před tuzemskými soudy.

Osobní účast partnerů kanceláře 

Kvalita našich služeb a spokojenost klienta jsou našimi nejvyššími prioritami. Abychom dosáhli vysokého stupně kvality naší práce, osobně se řešení případu účastní vždy jeden z partnerů. Věříme, že pouze takto lze naplnit očekávání klienta a dosáhnout pro něj nejlepšího výsledku. Každému klientovi je zaručena osobní péče a pozornost.

Malá velká firma

Velikost naší firmy je výsledkem pečlivých úvah založených na přesvědčení, že kvalita služeb není přímo úměrná velikosti firmy. Věříme, že osobní přístup vůči klientovi podpořený sdílenou kolektivní zkušenosti Vám přinese to nejlepší, co můžete od svého poradce očekávat.