Červen 2012

Kancelář zahájila vzdělávací prezentace o významných změnách, jež přinese Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.