Červenec 2012

Kancelář uspěla ve dvou klíčových soudních sporech proti České republice ve věci ručení státu za závazky privatizovaných subjektů.