Uspěli jsme ve výběrovém řízení ČSOB a.s.

Kancelář uspěla ve výběrovém řízení ČSOB a.s. na pozici právního poradce banky a pokračuje tak ve spolupráci
s bankou jako jedna z hlavních advokátních kanceláří poskytujících právní služby.