Listopad 2012

Kancelář zahájila spolupráci s Českou spořitelnou a.s. a Českou exportní bankou, a.s. ve věci právní analýzy možností a variant mimoinsolvenční restrukturalizace společnosti poskytující služby v oblasti prodeje a oprav letecké techniky včetně právního poradenství a zastupování při její implementaci.