Zápisy do veřejných rejstříků nově i pomocí notářů

Zápisy do veřejných rejstříků nově i pomocí notářů

Zápisy do veřejných rejstříků mohou od května provádět také notáři. Vládní novelu na své březnové schůzi schválil Senát a zákonodárce tak umožnil zjednodušení zápisů do veřejného rejstříku, se kterým se původně počítalo již v souvislosti s novým občanským zákoníkem od začátku roku 2014.

Od notářů lze v porovnání s rejstříkovými soudy očekávat větší flexibilitu a nižší nákladnost celého procesu. Vláda ve svém návrhu stanovila poplatek 8000 korun za první zápis akciové společnosti, 2700 korun za první zápis jiné osoby a tisícikorunu za změny ve veřejném rejstříku, zápisy tak v některých případech zlevní o více než polovinu.

Notáři nyní budou moci nabízet tzv. one-stop-shop službu, kdy budou pro klienty schopni obstarat celou záležitost. Notář tak danou skutečnost nejdříve osvědčí notářským zápisem, poté provede přímý zápis do rejstříku a klient obdrží i samotný výpis z rejstříku.