Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS poskytla právní poradenství v procesu restrukturalizace společnosti TICKETPRO

Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS poskytla právní poradenství  v procesu restrukturalizace společnosti TICKETPRO a jeho dceřiných společností v ČR, které představují největší české prodejce vstupenek. Asistovala při prodeji holdingové struktury, se zaměřením na právní aspekty prodeje českých dceřiných společností,  největší společnosti v oboru globálně – skupině Ticketmaster. Poradenství zahrnovalo posouzení restrukturalizační dokumentace včetně právních aspektů prodeje českých dceřiných společností, SPA, settlement, closing a regulaci právních vztahů mezi akcionáři.