Banka CREDITAS angažovala služby DUNOVSKÁ & PARTNERS ...

Banka CREDITAS angažovala od listopadu 2017 DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., ve věci komplexního právního poradenství při zavádění nového produktu factoringového financování, v jehož rámci naše kancelář odpovídá za přípravu kompletní vzorové factoringové dokumentace pro regresní i bezregresní factoring a poskytuje poradenství zúčastněným útvarům banky v řešení problematiky factoringového financování.