Úspěšně realizovaná změna podoby akcií

Realizace změny podoby akcií emitovaných jako cenné papíry v listinné podobě na zaknihované cenné papíry společnosti, která je v současné době největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačním a komunikačních technologií.