Přeměna společnosti křížovou fúzí

Úspěšná přeměna společnosti AUTOCONT křížovou fúzí up-stream fúze a současná změna právní formy nástupnické společnosti z a.s. na s.r.o.