DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, oslavila 10. výročí založení a poděkovala klientům a spolupracovníkům

Neformální společenský večer s rautem k oslavě 10. výročí založení advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. se konal dne 30.5. 2019  v originálním prostředí restaurace Bastion Praha.

Večera se kromě partnerů kanceláře Davida Urbance, Jana Vavřiny a Barbory Simon Dunovské, zaměstnanců a spolupracovníků kanceláře účastnili především zástupci nejvýznamnějších klientů zejména z bankovních a finančních institucí, s nimiž kancelář intenzivně léta spolupracuje. Přípitek pronesla řídící partnerka kanceláře JUDr. Barbora Simon Dunovská a zástupci klientů - člen představenstva ČSOB a.s. Ing. Petr Knapp a předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Factoring a.s. Ing. Tomáš Morávek, kteří ocenili úspěšnou dlouhodobou spolupráci s kanceláří.