Úspěch DUNOVSKÁ & PARTNERS v řízení o sto milionů Kč u NSČR

Kancelář zastupovala významného bankovního klienta před Nejvyšším soudem ČR, který vyhověl dovolání kanceláře a zrušil rozhodnutí odvolacího soudu. Nejvyšší soud ČR se ztotožnil s právním názorem kanceláře, že posuzování závazků banky z bankovní záruky je ovládáno formálním principem, a to i při zkoumání, zda bankovní záruka nabyla účinnosti.  Pokud bylo podmínkou účinnosti záruky připsání platby na bankovní účet s předem určenou referencí, nelze tuto referenci doplnit dodatečně až po připsání platby na účet.