Zastupování mezinárodní banky HSBC UK v objemu více než 1 miliardy Kč

Zastupování mezinárodní banky HSBC UK ve věci zřízení zajištění uvěrové angažovanosti v objemu více než 1 miliardy Kč vůči přednímu světovému výrobci technických plastů Carclo kotovanému na Londýnské burze. V rámci navýšení a prodloužení splatnosti poskytnutých úvěrů bylo ve prospěch banky zřizováno zajištění ve formě zástavního práva ke 100% obchodnímu podílu na české dceřiné společnosti holdingu Carclo. Poradenství kanceláře zahrnovala přípravu zajišťovací smluvní dokumentace smluvní týkající se české dceřiné společnosti včetně vypracování právního a kapacitního posudku ohledně splnění všech podmínek pro řádný vznik zástavního práva, jakož i posudek ke vzniku ručitelského závazku české dceřiné společnosti, jež byl převzat v rámci samotné úvěrové smlouvy mezi bankou a příslušnými entitami Carclo holdingu.