Srpen 2009

David Urbanec poskytoval pro účely mezinárodní arbitráže expertní stanovisko k vybraným otázkám převodu směnek.