Listopad 2009

Dne 1.listopadu 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje směrnici Evropského parlamentu.  Zákon např. zavádí novou kategorii nebankovních poskytovatelů platebních služeb a zkracuje lhůty pro realizaci bezhotovostních plateb na 2 pracovní dny.