Únor 2010

Novela zákona o dani z nemovitostí zrušila osvobození od daně z nemovitostí pro novostavby. Od roku 2010 jsou povinni platit daň z nemovitostí všichni majitelé. S účinností od 1. 1. 2010 se zdvojnásobují základní sazby daně z nemovitostí s výjimkou pozemků využívaných pro zemědělství a lesnictví.

Nejvyšší správní soud judikoval, že zákon o přestupcích ani jiný právní předpis nestanoví, že překročení maximální povolené rychlosti jízdy znamená vždy spáchání přestupku. Správní orgány jsou povinny vždy zkoumat, zda překročení rychlosti znamenalo skutečné ohrožení zájmu společnosti.