Srpen 2011

Významná tuzemská investiční skupina pověřila kancelář provedením kompletní právní due diligence podniku působícího v oblastech energetiky, dopravy, telekomunikací, veřejného osvětlení, informačních a komunikačních systémů, včetně zpracování zprávy o jejích výsledcích.