Převzali jsme zastoupení bankovního věřitele v insolvenčním řízení

Kancelář převzala zastoupení bankovního věřitele v insolvenčním řízení vůči společnostem z největší dřevařské
a lesnické skupiny v ČR – LESS a.s. a LESS FOREST s.r.o. Jedná se zejména o přihlášení pohledávek, zastoupení v řízení a  jednání s majoritními věřiteli o reorganizaci a způsobu řešení úpadku dlužníků.

Kancelář zahájila spolupráci s KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., pro niž zpracovává analýzu některých vzorových dokumentů pro úvěrové pojištění.