Restrukturalizovali jsme úvěrovou angažovanost přední tuzemské banky

Kancelář v květnu úspěšně restrukturalizovala úvěrovou angažovanost přední tuzemské banky. Jednalo se
o objemově nejvyšší, úplně a bez ztráty vyřešený případ z portfolia ohrožených úvěrů banky v tomto roce.