Září 2012

Kancelář v rámci zahájení spolupráce s úvěrovou pojišťovnou Coface Czech Credit Management Services,
spol. s r.o. zpracovávala právní analýzu rizik úvěrového pojištění pohledávek dodavatele za společností, která je v insolvenci a u které byl schválen reorganizační plán.