Úspěšná restrukturalizace úvěrové angažovanosti přesahující 100 milionů Kč

Úspěšná restrukturalizace úvěrové angažovanosti přesahující 100 milionů Kč

Kancelář zastupující společnost Sberbank CZ, a.s. úspěšně a bez ztráty pro klienta dokončila restrukturalizaci ohrožených úvěrů poskytnutých na výstavbu bioplynové stanice a fotovoltaické elektrárny v celkové výši 116.840.000,- Kč.

V rámci této restrukturalizace se kancelář aktivně podílela na vyjednávání podmínek refinancování úvěrů novým investorem a připravovala a revidovala kompletní smluvní dokumentaci a související podání (dohodu o narovnání, smlouvu o správě peněžních prostředků, vypořádání obdržených finančních prostředků, ukončení exekučních a soudních řízení apod.) tak, aby byla právní pozice klienta s ohledem na finanční situaci dlužníků maximálně zajištěna.