Novela insolvenčního zákona by mohla nabýt účinnosti k 1. 7. 2016

Novela insolvenčního zákona by mohla nabýt účinnosti k 1. 7. 2016

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo v květnu 2015 do meziresortního připomínkového řízení podle slov ministra spravedlnosti Roberta Pelikána „ambiciózní novelu insolvenčního zákona“, ve které navrhuje řadu zásadních změn týkajících se především osobních bankrotů. Cílem této novely je především důsledná ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, posílení dohledu nad insolvenčními správci, snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů, regulace tzv. oddlužovacích společností a posílení ochranných prvků zamezujících podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů.

Novela se soustředí na snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů a zároveň zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení prostřednictvím např. zavedení strojově čitelných podání správců a preference podání prostřednictvím datových schránek. Na druhé straně novela počítá s eliminováním negativních dopadů tzv. šikanózních insolvenčních návrhů prostřednictvím předběžného projednání insolvenčního návrhu – zatímco v současné době je tedy insolvenční řízení zahájeno automaticky k okamžiku podání insolvenčního návrhu, v budoucnu by insolvenční soudy měly předběžně posoudit, zda je insolvenční návrh oprávněný, což naopak administrativní zátěž soudů zvýší.

Novela si klade rovněž za cíl posílit dohledové pravomoci ministerstva nad insolvenčními správci a výkonem jejich funkce a zároveň má napomoci odbourat činnost těch společností, které podle slov ministra spravedlnosti „zneužívají tíživé situace dlužníka a za bezcenné rady si účtují desetitisícové odměny.“ Ony oddlužovací společnosti, které by vedle advokátů, notářů a insolvenčních správců poskytovaly rady osobám v úpadku, by pak do budoucna mohly existovat pouze na základě akreditace ministerstva spravedlnosti. Změnám by měl dostát i způsob přidělování insolvenčních případů, ze kterého v současné době těží velké společnosti s více provozovnami, které takto usilují o co největší počet přidělených insolvencí často na úkor kvality prováděné práce.

Návrhem této novely by se měla vláda zabývat do června tohoto roku, přičemž účinnost změn ministerstvo spravedlnosti navrhuje od 1. července 2016.