Odborná prezentace pro ČSOB a.s. na téma akviziční financování

Advokáti kanceláře JUDr. Aleš Hradil a JUDr. Barbora Simon Dunovská prezentovali  pracovníkům ČSOB  a.s. vybrané právní otázky akvizičního  financování banky, zejména zprávu o právní prověrce cílové společnosti, kapacitní posudky, problematiku  finanční asistence, vypořádání transakcí M&A, přímé zápisy do obchodního rejstříku a problematiku  tzv. poakvizičních fúzí.