Připravované změny pro mobilní operátory

Češi zaplatí za telefonní služby poskytované operátory podstatně více, než uživatelé ve většině evropských států. Zatímco za 30 eur získají evropští zákazníci běžně datový balíček 10 GB až neomezeně, tuzemský občan tak získá v průměru pouze cca 5 GB. Od výroku ministryně Novákové z půlky února, ve kterém dává vysoké ceny dat za vinu českým zákazníkům, protože místo dat vyhledávají internetové připojení přes Wi-Fi, se strhla debata jak v Poslanecké sněmovně, tak na internetových sítích, proč platíme tak vysoké poplatky. Závěr napříč politickým spektrem je takový, že pro běžného klienta je časově náročné a drahé změnit operátora, když čeští operátoři nejsou nuceni nabízet svým zákazníkům lepší služby a trh s mobilním voláním a daty není flexibilní.

Na přelomu března předložily hned dvě politické strany a vláda v Poslanecké sněmovně návrhy na novelizace zákona o elektronických komunikacích, který mimo jiné nastavuje pravidla pro operátory poskytující mobilní volání a data.

První návrh ze strany poslanců Pirátů byl předložen 28. 2. 2019 (sněmovní tisk č. 417). V tomto návrhu se předpokládá snížení smluvní pokuty účtované operátorem, pokud chce zákazník změnit svého operátora před uplynutím doby, na kterou byla smlouva mezi ním a poskytovatelem služeb sjednána, a to z 20 % na 5 % kalkulovaných ze  součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Tento návrh slibuje i snadnější přístup nového operátora na tuzemský trh. Nový poskytovatel by pak měl možnost oslovit a zaujmout více českých zákazníků, kteří nebudou svázáni vysokou smluvní pokutou a jednodušeji změní svého operátora.

Druhý návrh předložili poslanci za TOP 09 dne 8. 3. 2019 (sněmovní tisk č. 421). V něm poslanci navrhují změnu výpovědní doby na sedm dnů v případech, kdy klient při skončení smlouvy na dobu určitou neudělí souhlas operátorovi s prodloužením smlouvy opět na dobu určitou a smlouva se tak automaticky změní ve smlouvu na dobu neurčitou. Tímto návrhem se také předpokládá lepší flexibilnost českého trhu s mobilním voláním a tím i výhodnější nabídky tarifů.

A konečně třetí, tentokrát vládní, návrh byl předložen 1. 3. 2019 (sněmovní tisk č. 420). V něm se navrhuje rovněž několik změn:

i/ první je implementace principu „one-stop shopu“ obdobně, jako tomu je v rámci zákona o platebních styku; tím by se měla snížit administrativní náročnost přechodu mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací a měla by se zvýšit flexibilita klienta pro změnu operátora;

ii/ další změna předpokládá úplné zrušení smluvní pokuty při změně operátora uskutečněné po třech měsících od uzavření smlouvy;

iii/ zkrácení lhůty, jejímž uplynutím mělo dojít k zániku smlouvy po té, kdy klient požádá operátora o přenos telefonního čísla; vládní návrh počítá se zkrácením stávající 10ti denní lhůty na dva dny;

iv/ návrh zákona předpokládá rovněž rozšíření ochrany, které se nyní těší pouze spotřebitelé, i na živnostníky a mikropodniky v rámci uzavírání smluv na dobu určitou, informování zákazníka o vypršení smlouvy a výpovědi smlouvy zákazníkem;

v/ a konečně poslední navrhovanou změnou je rozšíření seznamu přestupků o porušení nově stanoveného pravidla o vyrozumění dosavadního operátora při změně na nového poskytovatele.

Veškeré tyto návrhy prosazují oslabení pozic českých mobilních operátorů a vytvářejí o něco výhodnější podmínky pro nástup čtvrtého operátora, který bude o své místo usilovat na aukci kmitočtů pořádané Českým telekomunikačním úřadem v druhé půlce tohoto roku. Navrhovatelé svými iniciativami rovněž slibují zdravější konkurenční prostředí nejen mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací, neboť dopady navrhovaných změn by se měly dotknout i jiných hráčů využívající digitální infrastrukturu. Lze očekávat, že některý z návrhů bude, byť v modifikované podobě, přijat, poněvadž zájem o tyto změny je společensky poptáván již delší dobu.