Úspěch při zastupování ČSOB Factoring, a.s v řízení u Nejvyššího soudu ČR

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS byl úspěšný při zastupování ČSOB Factoring, a.s („Klient“) v řízení u Nejvyššího soudu ČR, němž protistrana požadovala po Klientovi částku přesahující 38 milionů Kč. Soudní spor, v němž kancelář obhájila platnost rozvazovací doložky sjednané ve faktoringové smlouvě, byl veden od roku 2006. Případ byl komplikovaný i tím, že původním žalobcem byl konkurzní správce, který domnělou pohledávku za Klientem zpeněžil ve veřejné dražbě a tato pohledávka byla opakovaně postupována na zahraniční subjekty. Kancelář využila svých bohatých procesních zkušeností a dosáhla toho, že žalobce se sídlem na Britských Panenských ostrovech složil jistotu na náhradu nákladů soudního řízení ve výši několika milionů Kč na účet soudu a v exekučním řízení vymohla i Klientovi soudem přiznané náklady řízení, které byly z této jistoty plně uspokojeny. Vedoucím týmu DUNOVSKÁ & PARTNERS byl Jan Vavřina.