Červenec 2009

Na základě iniciativy NERVu byla přijata novela insolvenčního zákona implementující zejména změny v procesu reorganizace a oddlužení.