Leden 2010

Vláda schválila změnu výpočtu úroku z prodlení. Výše úrokové sazby se i nadále vypočítá dle repo sazby. Výše úrokové sazby však bude po celou dobu prodlení stejná. Změna má nabýt účinnosti 1. 7. 2010 a bude platit pouze pro prodlení vzniklá od tohoto data.