Zastoupení významné české neziskové organizace

Kancelář převzala právní zastoupení významné české neziskové organizace - Sdružení Linka bezpečí, které již po dvacet let poskytuje na vysoké odborné úrovni služby telefonické krizové intervence dětem a mladistvým, přičemž je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je zároveň členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). Kancelář zastupuje Sdružení ve sporu týkajícím se ochrany práv duševního vlastnictví a ochrany dobré pověsti Sdružení.